9. International Trakya Family Medicine Congress

05-08 March 2020, Balkan Congress Center, Edirne

Program

09:00-14:00 Precongress Activity: TAHUD - EURACT Leonardo 1 Eğitici Eğitimi Kursu

3-5 March 2020 - Margi Hotel - Edirne

Eğiticiler: Prof. Dr. Esra Saatçı

                 Prof. Dr. Ersin Akpınar

                 Prof. Dr. Serdar Öztora

09:00-16:00 Precongress Activity: Vasco da Gama Exchange Program

2-8 March 2020 - Edirne

09:00-16:30 REGISTRATION - KAYIT
16:00-16:30 Opening Ceremony

(Açılış Töreni)

H. Nezih Dagdeviren (Congress Chair)

Esra Saatci (President of TAHUD)

Mehmet Ungan (President of WONCA Europe)

Ahmet Muzaffer Demir (Dean of Trakya University School of Medicine)

Ali Cengiz Kalkan (Health Director of Edirne)

Erhan Tabakoglu (Rector of Trakya University)

16:30-17:00 First Department's journey into the future

İlk Anabilim Dalı'nın geleceğe yolculuğu

Chairperson: Serdar Öztora

Speaker:        H. Nezih Dağdeviren

09:00-09:45 Future of preventive care
Location: Hall A

(Koruyucu hekimliğin geleceği)

Chairperson: Serdar Öztora

Speaker: Mehmet Ungan

09:45-10:45 Training future's Family Physicians
Location: Hall A

(Geleceğin Aile Hekimi'ni yetiştirmek)

Chairperson: Ayşe Çaylan

Speakers:      Ljubima Despotova Toleva

                       Dilek Toprak

10:45-11:00 COFFEE BREAK
11:00-12:00 Oral presentations 1
Location: Hall B

Chairperson: Sanem Nammezi Karaca

Presentations:
 • Assessment of Sleep Disorders and Quality of Life in 6-18 Years Old Children With Primary Headache - Yasemin Karal
 • Ebeveynlerin Nedeni Belli Olmayan Konuşma Sesi Sorunlarına Dair Görüş ve Tutumları - Şule Yılmaz
 • Gençlerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışı Düzeylerinin ve Sağlık Bakanlığı’nın Sağlığı Geliştirmeye Yönelik Kampanyaları İle İlgili Farkındalıklarının Değerlendirilmesi - Haticenur Turan
 • İşitme Cihazı Kullanan Çocukların Ebeveynlerinin Yaşadıkları Güçlükler - Memduha Taş
 • The Association Between Orthopedic Injuries and Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Childhood and Adolescence - İsmail Gökhan Şahin
 • Total Diz Protezi Ameliyatı Sonrası Nöropatik Ağrı Sıklığı - Fatma Ustabaşıoğlu
11:00-12:00 Oral presentations 2
Location: Hall C

Chairperson: Mustafa Kürşat Şahin

Presentations:
 • Accuracy of Empirical Treatment for Community-Acquired Pneumonia in an Urban Area - Raisa Álvarez
 • Aile Hekimliği Biriminde Multimorbidite Oranları - Aynur Yalçintaş
 • Dental Ağrı Şikayeti ile Trakya Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesine Başvuran Hastaların Bilinçsiz Antibiyotik Kullanımının Değerlendirilmesi - Fatma Gülfeşan Çanakçi
 • İleri Yaş Kadın Kalça Kırığı Hastalarında Osteoporoz Tedavileri ve Hasta Uyumu - Ozlem Cigerli
 • Kontrolsüz Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastaların Diyabetik Ayak Enfeksiyonu ve Amputasyon Farkındalığının Arttırılmasında Aile Hekimleri Perspektifinin Vurgulanması - Daghan Dagdelen
 • Lipid Profile Correlated With Metabolic Syndrome Elements and Endothelial Dysfunction in Young Adults - Alexa Ema
 • Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinde Nöbet Tutma Durumunun Uyku ve Beslenme Durumuna Etkisi - Sedef Duran
12:00-13:00 LUNCH BREAK
13:00-13:45 Future of Family Medicine in Balkans
Location: Hall A

(Balkanlarda Aile Hekimliği'nin geleceği)

Chairperson: Petros Pappas

Speakers: Gazmend Bojaj 

                   Ema Sinziana Alexa 

                   Srdjan Radojkovic 

13:00-14:00 Oral presentations 3
Location: Hall B

Chairperson: Ersin Akpınar

Presentations:
 • 14-20 Yaş Arasındaki Genç Yetişkin Bireylerin Birinci Daimi Molar Dişlerin Durumlarının İncelenmesi - İrem Çetinkaya
 • 40 -70 Yaş Arasındaki Hastaların Kolorektal Kanser Taramaları Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışları - Süleyman Görpelioğlu
 • Aile Hekimliği Asistanlarının Dinleme Profili - Canan Emiroğlu
 • Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Hastaların Sağlık Okuryazarlığına Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranışları - Süleyman Görpelioğlu
 • Büyüme Geriliği ve Malnütrisyonu Olan Çocukların Ebeveynlerinin “Stres Yükü” Nasıl Etkileniyor? - Hasancan Cengiz
 • Obez ya da Kilo Fazlası Olan Hastalarda Tiroid Fonksiyonları ile Metabolik Sendrom Arasındaki İlişki - Canan Emiroğlu
 • Sigara Bağımlılığı ile Çocukluk Çağı Travmaları İlişkisinin, Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği ve Fagerström Ölçeği Kullanılarak Değerlendirilmesi - Süleyman Görpelioğlu
13:45-15:00 Forum: Future Family Medicine in the eyes of Vasco da Gamians
Location: Hall A

(Vasco da Gama gözünden geleceğin Aile Hekimliği)

Chairperson: Mehmet Ungan

Speakers:     Sandra Petrenz 

                       Benedikt Lenzer

                       Kathleen Kentebe

                       Raisa Alvarez Paniagua

                       Flavia Fernandes Ferreira Neves

                       Nuraiym Turanova

                       Yanica Vella

14:00-15:00 Oral presentations 4
Location: Hall B

Chairperson: Dilek Toprak

Presentations:
 • Comparison of Digital Fluoroscopy, Ultrasonography and Color-Doppler Sonography Findings for Determining Benign Versus Malign Diseases of Bowels - Devrim Ulas Urut
 • Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Fakülteyi Seçme Nedenleri, Akreditasyonla İlgili Düşünceleri ve Akademik Başarı Düzeyleri - Sanem Nemmezi Karaca
 • Ebeveynlerin Çocuk Sünneti İçin Tercih Ettiği Yaş Grubunun Zaman İçerisindeki Değişiminin İncelenmesi - Osman Akyüz
 • Hekimlerin Sağlık Tutum ve Davranışları ile Bunları Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi - Sanem Nemmezi Karaca
 • The Effects Of Osteosarcoma Therapy On Bone Metabolism - Tuba Eren
 • Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne Başvuran Genç Hastalarda Dental Durum Değerlendirilmesi - Esra Özyurt
15:00-15:15 COFFEE BREAK
15:15-16:15 Novel diseases of digital age
Location: Hall A

(Dijital çağın modern hastalıkları)

Chairperson: Erkan Melih Şahin

Speakers:      Ersin Akpınar

                       Halil Volkan Tekayak

16:15-17:00 Can Family Medicine remain to be a low tech more touch discipline in this new era?
Location: Hall A

(Aile Hekimliği hala az teknoloji çok temas disiplini olarak kalabilir mi?)

Chairperson: Süleyman Görpelioğlu

Speaker:       Pemra Cöbek Ünalan

09:00-09:45 Active ageing in the ageing world
Location: Hall A

(Yaşlanan dünyada aktif yaşlanma)

Chairperson: Süleyman Görpelioğlu

Speaker:       H. Nezih Dağdeviren

09:45-10:30 Mobile technologies in primary care
Location: Hall A

(Birinci basamakta modern teknolojiler)

Chairperson: Uğur Bilge

Speakers:      Serdar Öztora

                        Ayşe Çaylan

09:45-10:30 Oral presentations 5
Location: Hall B

Chairperson: Zerrin Gamsızkan

Presentations:
 • Prediyabetik ve Normoglisemik Obez Hastaların Cilt Lezyonlarının Karşılaştırılması - Ahmet Keskin
 • Aile Hekimliği Polikliniğine Periyodik Sağlık Muayenesi Amacıyla Başvuran Bireylerin D Vitamini Düzeyleri - Kübra Gümüş
 • Dental Kaygısı Olan Hastalarda EMDR Uygulamasının Değerlendirilmesi - Hatice Deniz Özdemir
 • Parental Attitude of the Kindergarten Students' Parents Towards Rational Medicine Usage in Edirne City Center - Önder Sezer
09:45-10:30 Oral Presentations 6
Location: Hall C

Chairperson: Mustafa Kürşat Şahin

Presentations:
 • Aile Hekimliği Uzmanlık Öğrencilerinde Nomofobi Yaygınlığı - Memet Taşkın Egici
 • Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran 0-3 Yaş Çocuklarda Görülen Psikiyatrik Bozukluklar - Leyla Bozatlı
 • Ebeveynlerin, Çocuklarının Beden Kitle İndeksini Algılama Durumu - Mustafa Karaman
 • Kadınlarda Bel Kalça Çevresi Oranına Göre Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Karşılaştırılması - Ayşe Didem Esen
 • Yatalak Hastalarda Perkütan Endoskopik Gastrostominin (PEG’in) Anemi Durumuna Etkisi - Cüneyt Ardiç
10:30-10:45 COFFEE BREAK
10:45-12:00 Globalization of morbidities
Location: Hall A

(Hastalıkların küreselleşmesi)

Chairperson: Pemra Cöbek Ünalan

Speakers:      Memet Taşkın Egici

                       Ahmet Keskin

                       Ümit Aydoğan

10:45-12:00 Oral presentations 7
Location: Hall B

Chairperson: Elif Deniz Şafak

Presentations:
 • Assessment of Ventricular Functions After Right Ventricular Outflow Tract Reconstruction in Patients With Tetralogy of Fallot - Murat Deveci
 • Diyabetes Mellitus veya Hipertansiyonu Olan Yetişkin Bireylerde Sağlık Okuryazarlığı, Endişe Anksiyete Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ve Kronik Hastalığı Olmayan Bireylerle Karşılaştırılması - Dilek Kuşaslan Avcı
 • Evaluation of Exposure to Occupational Mercury Among All Dental Health Workers in a Dental Care Hospital in Ankara - Meşide Gündüzöz
 • Evaluation of Ventricular Functions in Follow-Up of Patients Diagnosed With Kawasaki Disease by Tissue Doppler Echocardiography - Mustafa Orhan Bulut
 • Obstrüktif Uyku Apnesi Hastalarında Vücut Yağ Kompozisyonunun Uyku Parametreleri ile İlişkisi - Gülbahar Ürün Unal
 • The Dietary Effect of Gallstones Formation in Turkish Patients: A Case-Control Study - Coskun Çakır
 • The Effect of the Use of Liquid Phenol in the Surgical Treatment of Nail Sticking Disease - Coşkun Çakır
 • Van İlinde Çalışan Sağlık Çalışanlarının Çocuk İstismarına Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranışları - Dilek Kuşaslan Avci
10:45-12:00 Oral presentations 8
Location: Hall C

Chairperson: Erdem Birgül

Presentations:
 • Contribution of Endorectal Ultrasound, Magnetic Resonance Imaging and Positron Emission Tomography to Operation Strategy in Rectal Cancer - Yurdakul Deniz Firat
 • Doktor Annelerin Çocukluk Çağı Obezitesi ile İlgili Algıları, Kaygıları ve Çocuklarının Beslenmesine Yönelik Uygulamaları - Meltem Yılmaz
 • Mevsimsel Grip Aşılama Oranı ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi - Okcan Basat
 • Müziğin Öznel Zaman Algısı Üzerine Etkisi - Tuğba Kızıl Gül
 • Refakatçi Anne ve Eğitim Ünitesinde Kalan Annelere Verilen Eğitimin Annelerin Beslenme Tutumu ve Bilgisi Üzerine Etkisi - Burcu Kayhan Tetik
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktiviteyle İlgili Tutumlarının Değerlendirilmesi - Şeyda Yildiz
 • Üniversite Giriş Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Bel Ağrısı Durumlarının Değerlendirilmesi: Bir Dershane Örneği - Burcu Kayhan Tetik
 • Varis Tedavisinde Skleroterapi Tecrübemiz - Timuçin Aksu
12:00-13:00 LUNCH BREAK
13:00-13:45 Oral presentations 10
Location: Hall C

Chairperson: Burcu Kayhan Tetik

Presentations:
 • Comparing the Effects of Levobupivacaine and Bupivacaine in Anorectal Surgery under Saddle Spinal Anesthesia - Hasan Ali Kiraz
 • Effects of DPP-4 inhibitors on Brain Natriuretic Peptide, Neuropeptide Y, Glucagon like Peptide-1 Substance P Levels and Global Longitudinal Strain Measurements in Type 2 Diabetes Mellitus Patients - Berna İmge Aydoğan
 • Kahramanmaraş Sütçü İMam Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Aile Hekimliği Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları - Celal Kuş
 • The Loneliness and Depression Levels of Examination in the Elderly - Semra Ay
 • Tütün Ürünleri Kullanımı İle İlişkili Cerrahi Pulmoner Komplikasyonlar - Celal Kuş
13:00-13:45 Oral presentations 9
Location: Hall B

Chairperson: Önder Sezer

Presentations:
 • Acil Kontraseptif Yöntemlerin Üreme Çağındaki Kadınlar Tarafindan Bilinme ve Uygulanma Durumu: Tanımlayıcı Bir Saha Çalışması - Mıstan Arslancan
 • Evde Sağlık Hizmetine Kayıtlı Geriatrik Hastalara Bakım Veren Bireylerin Sosyodemografik Özellikleri, Tükenmişlik Düzeyleri ve Bakım Yüklerinin Değerlendirilmesi - Bestegül Akyol
 • Repeated Admissions to a University Hospital Emergency Policlinic; Solution Proposals - Zerrin Gamsızkan
 • Üniversite Gençlerinde Partner Şiddeti Sıklığı ve Etkileri - Tuğba Paksoy
 • Üniversite Öğrencilerinde İnternet Kullanım Profili ve Sigara Kullanımının İnternet Bağımlılığı Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi - Esra Meltem Koç
13:00-13:45 Traditional and complementary medicine in the future
Location: Hall A

(Gelecekte geleneksel ve tamamlayıcı tıp)

Chairperson: Okcan Basat

Speakers:      Kenan Taştan

                       Dilek Kuşaslan Avcı

13:45-14:45 Chronic morbidities of the future
Location: Hall A

(Geleceğin kronik hastalıkları)

Chairperson: Mustafa Fevzi Dikici

Speakers:      Mustafa Kürşat Şahin

                        Elif Deniz Şafak

                        Sebahat Gücük

13:45-14:45 Oral presentations 11
Location: Hall B

Chairperson: Berk Geroğlu

Presentations:
 • Çocuklarda Farklı Yaş Gruplarında Başlanan Ambliyopi Tedavisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi - Rüveyde Garip
 • Evaluation of the Contraception Behaviors Who Apply Family Health Center for Family Planning - Gökmen Özceylan
 • İntihar Girişimi Nedeniyle Çocuk Acile Başvuran Adolesanların Değerlendirilmesi - Binnaz Çelik
 • İstanbul İli Şile İlçesinin Kırsal ve Kentsel Bölgelerinde Yaşayan 18-65 Yaş Arasındaki Bireylerin Fiziksel Aktivite Durumlarının Değerlendirilmesi - Şevket Albaylar
 • Spinal Anestezide Kullanılan Bupivakain ve Levobupivakainin Etki Başlangıç Süreleri ve Hemodinamik Değişikliklerinin Karşılaştırılması - Ugur Uzun
 • Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Human Papilloma Virus ve Aşısı Hakkında Bilgi Tutum ve Davranışları - Ezgi Ağadayı
13:45-14:45 Oral presentations 12
Location: Hall C

Chairperson: Önder Sezer

Presentations:
 • Aile Hekimliği Asistanlarına Verilen "Aile Hekimliği Gözünden Mamografiye Yaklaşım" Eğitiminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi - Ali Murat Koç
 • Aile Hekimliği Mesleğinde Bölgesel Rekabetçilik Sınıflandırması - Murat Çiftçi
 • Türkiye’de Birinci Basamak Başvuru Sıklığıyla Yaşın İlişkisi: 2012-2017 Arası Dönem İçin Uygulama - Murat Çiftçi
14:45-15:15 COFFEE BREAK
15:15-16:15 Inevitable consequences of personalization in modern life
Location: Hall A

(Modern hayatta bireyselleşmenin kaçınılmaz sağlık sonuçları)

Chairperson: Ümit Aydoğan

Speakers:      Burcu Kayhan Tetik

                        Meltem Nuzumlalı Koç

                        Cüneyt Ardıç

16:15-17:00 Evolution of Family Doctor beyond ages
Location: Hall A

(Aile Hekimi'nin çağlar ötesi evrimi)

Chairperson: H. Nezih Dağdeviren

Speaker:       Süleyman Görpelioğlu

17:00-17:30 Closing Ceremony

(Kapanış Töreni)